Vi använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen, i syfte att optimera innehållet och förbättra användarupplevelsen. Om du klickar dig vidare på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du vill veta mer om våra cookies och hur du tar bort dem är du välkommen att läsa vår Cookie Policy.

OK
Sanofi

DulcoSoft ® Junior

Skonsam lindring vid hård mage för barn från 6 månader

DulcoSoft ® Junior
DulcoSoft <sup>®</sup>
DulcoSoft <sup>®</sup>

DulcoSoft® Junior mjukar upp hård avföring och gör det lättare att gå på toaletten.

  • Medicinteknisk produkt
  • Innehåller makrogol 4000
  • Naturlig lättnad för hård mage
  • Neutral smak gör det lätt att blanda med valfri dryck
  • Utan elektrolyter, utan socker, utan gluten, utan färgämnen
  • Från 6 månader (i samråd med läkare)
DulcoSoft <sup>®</sup>
DulcoSoft <sup>®</sup>

Läs mer

DulcoSoft ® Junior

Skonsam lindring vid hård mage för barn från 6 månader

  • DulcoSoft® Junior behandlar hård mage genom att mjuka upp avföringen vilket gör toalettbesöken lättare och mer regelbundna.
  • DulcoSoft® Junior har stor förmåga att binda vätska i tarmen. Den fungerar som en bärare för vätskan (vatten) och saktar ner kroppens upptag av vätska från tarmarna, vilket leder till ökad mängd vätska i tarmen. Hård avföring mjukas då upp och sväller i storlek. Detta ger ökade tarmrörelser och underlättar tarmtömningen på ett sätt som ger en naturlig lindring. Effekten är gradvis insättande och förväntas ge tarmtömning efter 24-72 timmar.
  • Vid regelbunden användning ges vanligen tarmtömning varje dag.
  • Läs bruksanvisningen noga före användning.

Köp här

DulcoSoft ® Junior

DulcoSoft ® Junior kan köpas på svenska apotek, se lista nedan.

Medicinska fakta

DulcoSoft ® Junior

Medicinska fakta

DulcoSoft® Junior är en medicinteknisk produkt klass IIb

Makrogol 4000 har enbart en fysikalisk verkningsmekanism; det absorberas i stort sett inte av kroppen och följer oförändrat med i avföringen.

DulcoSoft® Junior oral lösning har neutral smak och kan blandas med valfri kall eller varm dryck.

DulcoSoft® Junior kan ges till barn från 6 månader och vuxna. Läkare bör rådfrågas innan användning hos barn under 8 år.

DulcoSoft® Junior kan tas under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar bör du ändå rådgöra med din läkare innan användning.

Dosering DulcoSoft® Junior:

DulcoSoft® Junior har en neutral smak vilket gör att den kan blandas med barnets favoritdryck (ungefär 150 ml).

Vuxna och barn över 8 år: 20 - 40 ml lösning dagligen
Barn 4 - 7 år: 16 - 32 ml lösning dagligen
Barn 2 - 3 år: 8 - 16 ml lösning dagligen
Barn 6 mån – 1 år: 8 ml lösning dagligen
Observera att användning hos barn som inte fyllt 8 år bör ske i samråd med läkare.

Dosen mäts upp i den bifogade mätkoppen och kan anpassas utifrån den effekt du får. Dosen kan anpassas inom det rekommenderade intervallet och kan tas varje eller varannan dag. Rätt dos är den lägsta dos som ger dig normal tarmtömning.

Använd inte DulcoSoft® Junior vid:

Överkänslighet mot makrogol eller något hjälpämne.
Allvarlig inflammatorisk tarmsjukdom (till exempel ulcerös kolit eller Crohn's sjukdom) eller toxisk megakolon.
Perforation (hål) eller risk för perforation i mag-tarmkanalen.
Tarmvred eller misstanke om hinder i tarmen eller symtomatisk tarmstenos (förträngning).
Smärta från buken av okänd anledning.

Vanliga frågor

DulcoSoft ® Junior

När på dagen bör jag ta DulcoSoft® Junior?

DulcoSoft® Junior tas helst på morgonen. Den rekommenderade dosen tas som en enkeldos på morgonen. Effekten av DulcoSoft® Junior kommer vanligen efter 24-72 timmar. Vid regelbundet intag ges vanligen daglig tarmtömning.

Hur länge håller en öppnad flaska DulcoSoft® Junior?

Använd DulcoSoft® Junior inom 6 veckor efter att den öppnats.

Användning av DulcoSoft® Junior med andra läkemedel

Makrogol 4000 ökar det osmotiska trycket i tarmen och kan på så vis ändra upptaget från tarmen av andra läkemedel som tas samtidigt. Informera din läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel.

Hur länge kan barn använda DulcoSoft® Junior?

Om förstoppningen kvarstår under längre tid bör orsaken till förstoppningen utredas. Barn bör inte använda DulcoSoft® Junior längre än 3 månader.

Du är på väg att lämna dulcolax.se Om du vill gå vidare, vänligen klicka på "OK". Länken till den här hemsidan är endast för information, Sanofi ansvarar inte för innehållet på hemsidan.

×