Vi använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen, i syfte att optimera innehållet och förbättra användarupplevelsen. Om du klickar dig vidare på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du vill veta mer om våra cookies och hur du tar bort dem är du välkommen att läsa vår Cookie Policy.

OK
Sanofi

DulcoSoft ®

Naturlig lättnad för hårda magar.

DulcoSoft <sup>®</sup>
DulcoSoft <sup>®</sup>
DulcoSoft <sup>®</sup>
DulcoSoft <sup>®</sup>
DulcoSoft <sup>®</sup>

DulcoSoft ® mjukar upp hård avföring och gör det lättare att gå på toaletten.

  • Medicinteknisk produkt.
  • Innehåller makrogol 4000.
  • Naturlig lättnad för hård mage.
  • Blandas med valfri dryck.
  • Neutral smak. Utan elektrolyter (salt). Utan socker. Utan gluten. Utan färgämnen.
  • Kan användas av gravida och ammande.
DulcoSoft <sup>®</sup>
DulcoSoft <sup>®</sup>
DulcoSoft <sup>®</sup>
DulcoSoft <sup>®</sup>

Läs mer

DulcoSoft ®

Naturlig lättnad för hårda magar.

  • DulcoSoft ® behandlar hård mage genom att mjuka upp avföringen vilket gör toalettbesöken lättare och mer regelbundna.
  • DulcoSoft ® har stor förmåga att binda vätska i tarmen. Den fungerar som en bärare för vätskan (vatten) och saktar ner kroppens upptag av vätska från tarmarna, vilket leder till ökad mängd vätska i tarmen. Hård avföring mjukas då upp och sväller i storlek. Detta ger ökade tarmrörelser och underlättar tarmtömningen på ett sätt som ger en naturlig lindring. Effekten är gradvis insättande och förväntas ge tarmtömning efter 24-72 timmar.
  • Vid regelbunden användning ges vanligen tarmtömning varje dag.
  • Läs bipacksedeln noga före användning. Oral lösning. Pulver.

Köp här

DulcoSoft ®

DulcoSoft ® kan köpas på svenska apotek, se lista nedan.

Medicinska fakta

DulcoSoft ®

Medicinska fakta

DulcoSoft är en medicinteknisk produkt klass IIa (pulver) samt klass IIb (oral lösning).

Makrogol 4000 har enbart en fysikalisk verkningsmekanism; det absorberas i stort sett inte av kroppen och följer oförändrat med i avföringen.

DulcoSoft finns i två varianter: Oral lösning som kan blandas med valfri kall eller varm dryck, eller pulver som ska lösas upp i valfri vätska.

DulcoSoft kan ges till barn från 8 år och vuxna.

DulcoSoft Oral lösning kan dessutom ges till barn 6 månader – 7 år i samråd med läkare.

DulcoSoft kan tas under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar bör du ändå rådgöra med din läkare innan du använder Dulcosoft.

Dosering DulcoSoft Oral lösning:

DulcoSoft har en neutral smak och kan därför blandas med valfri dryck, till exempel ett glas vatten eller annan vätska såsom fruktjuice eller te (ungefär 150 ml).

Vuxna och barn från 8 år:

20-40 ml lösning dagligen (ger 10-20g makrogol 4000), helst taget en gång på morgonen.

Barn 4 – 7 år:

16 – 32 ml lösning dagligen (ger 8 – 16 g makrogol 4000), helst taget en gång på morgonen.

Barn 2 – 3 år:

8 – 16 ml lösning dagligen (ger 4 – 8 g makrogol 4000), helst taget en gång på morgonen.

Barn 6 månader – 1 år:

8 ml lösning dagligen (ger 4 g makrogol 4000), helst taget en gång på morgonen.

Observera att användning hos barn som inte fyllt 8 år bör ske i samråd med läkare.

Dosen mäts upp i den bifogade mätkoppen och kan anpassas utifrån den effekt du får. Dosen kan anpassas inom det rekommenderade intervallet och kan tas varje eller var annan dag. Rätt dos är den lägsta dos som ger dig normal tarmtömning.

Dosering DulcoSoft pulver till oral lösning

DulcoSoft har en neutral smak och kan lösas upp i vatten eller valfri dryck. Lös upp innehållet av en dospåse i ett glas vätska (ungefär 150ml) och drick direkt.

Vuxna och barn från 8 år:

1-2 dospåsar dagligen (ger 10-20g makrogol 4000), helst taget en gång på morgonen.

Barn under 8 år bör inte använda denna produkt.

Dosen kan anpassas inom det rekommenderade intervallet och kan tas var eller var annan dag. Rätt dos är den lägsta dos som ger dig normal tarmtömning.

Använd inte DulcoSoft vid:

Överkänslighet mot makrogol eller något hjälpämne.

Allvarlig inflammatorisk tarmsjukdom (till exempel ulcerös kolit eller Crohn's sjukdom) eller toxisk megakolon.

Perforation (hål) eller risk för perforation i mag-tarmkanalen.

Tarmvred eller misstanke om hinder i tarmen eller symtomatisk tarmstenos (förträngning).

Smärta från buken av okänd anledning.

Vanliga frågor

DulcoSoft ®

När på dagen bör jag ta DulcoSoft ®?

DulcoSoft ® tas helst på morgonen. Den rekommenderade dosen tas som en enkeldos på morgonen. Effekten av DulcoSoft ® kommer vanligen efter 24-72 timmar. Vid regelbundet intag ges vanligen daglig tarmtömning.

Hur ofta kan jag ta DulcoSoft ®? Hur mycket kan jag ta och är den säker att använda varje dag?

Oral lösning: Du kan ta DulcoSoft ® varje dag enligt doseringsanvisningarna om inte din läkare rekommenderat annat. Barn bör inte använda DulcoSoft ® oral lösning längre än 3 månader.
Pulver till oral lösning: ta varje dag enligt doseringsanvisningarna om inte din läkare rekommenderat annat. DulcoSoft ® bör inte tas under längre perioder än 28 dagar. Om förstoppningen kvarstår under längre tid bör orsaken till förstoppningen utredas.

Användning av DulcoSoft ® med andra läkemedel

Makrogol4000 ökar det osmotiska trycket i tarmen och kan på så vis ändra upptaget från tarmen av andra läkemedel som tas samtidigt. Informera din läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel.

Kan DulcoSoft ® användas av gravida och ammande?

Ja, DulcoSoft ® kan tas under graviditet och amning eftersom absorptionen av makrogol 4000 är försumbar och inte förväntas ge någon effekt på barnet. Användning bör ske i samråd med sjukvården.

Video

Du är på väg att lämna dulcolax.se Om du vill gå vidare, vänligen klicka på "OK". Länken till den här hemsidan är endast för information, Sanofi ansvarar inte för innehållet på hemsidan.

×